Ugrás a tartalomra
lovasok a pályán
Tanfolyam Időtartama
1 hónap
Költség
24000-48000 Ft

A MeseLovas Iovasiskola főként a környékbeli lószerető gyerekek, fiatalok számára szeretne lehetőséget biztosítani a minőségi lovasoktatásra, kedvezményes áron.

Az iskolarendszer előnye, hogy sok tanuló lovasnak problémája a rendszertelenség. A sokszor kimaradó lovasórák miatt a tanuló fejlődése stagnál, újra-újra kell venni régebbi leckéket. Míg biztos tudással rendelkező lovasoknak nem jelent problémát, ha hetek vagy hónapok kimaradnak, a tanulási folyamatban, főleg annak kezdetén elengedhetetlen a rendszeresség, hiszen nem elég valamit megérteni és megcsinálni, a tudást rutinná, reflexé kell alakítani, hogy megszilárdulhasson, és szilárd alapként lehessen rá építkezni a továbbiakban. Erre nyújt megoldást a heti egy vagy két fix időpontot kínáló iskolarendszer, ahol kis létszámú csoportokban úgy tudnak egymástól is tanulni, motivációt gyűjteni, hogy egyenként is megkapják a szükséges odafigyelést.  

Az iskola működése:
Heti egy, vagy kétalkalmas foglalkozásra lehet beiratkozni. A bérleteket csak a tárgyhó előtt, személyesen, vagy átutalásos formában lehet előre megvásárolni. 

A foglalkozások kis csoportokban zajlanak, az egyéni oktatásoktól eltérő formában, ám azonos tudásanyaggal dolgozva. A foglalkozásokat a tanulók órarendjéhez igazítva, közös megbeszélés szerint tartjuk, hétköznapi napokon. A lovas foglalkozások nem időkorlátosak, a lovak körüli teendők, lovak előkészítése, trágyaszedés ugyan úgy a foglalkozás részét képezik, mint a lovaglás! A foglalkozások körülbelül 1 és 3 óra időintervallum körüliek az előkészületektől az elpakolásig. 
A lovas foglalkozások előre megbeszélt, de fix időpontban zajlanak, minden héten azonos napokon. 
Ha a Lovasudvar, vagy időjárási viszontakságok okán marad el a foglalkozás, az a havibérlet keretein belül pótlásra kerül. Hiányzás, késés esetén nincs lehetőség a pótlásra.
A foglalkozások lovaglásközpontúak, ám lesz néhány olyan kivételes alkalom, amikor nem lesz lovaglás (pl lovardalátogatás). Ilyenkor más izgalmas dolgokat fogunk felfedezni. :)

A tanulás főként csoportosan, tudásszintekre bontva, egymást segítve zajlik, kezdő, tanuló, illetve haladó osztályokban. Minden osztálynak van egy belépő szintje, ami biztosítja a csoportos foglalkozások hatékonyságát, hiszen csak megfelelő alapokra tudunk tovább "építkezni", újabb tudást szerezni. Mindegyik osztálynak megvan a maga "tananyaga", ami a megfelelő lépéseket tartalmazza a következő szint eléréséhez. A lovasok az új tudományukról kis motivációs próbatételeken adhatnak számot, ami a következő osztályba való továbblépés feltétele. Osztályt lépni bármikor lehet, ha a lovas úgy érzi, készen áll, és leteszi az adott osztályhoz szükséges próbatételeket. 
Ezek a próbatételek remélem segítenek egyértelműsíteni a szülők, hozzátartozók  részéről gyakran felmerülő kérdéseket, pl.: mikor fog már a gyerek vágtázni, terepre menni, egyedül lovagolni? Pontosan akkor, amikor arra felkészültté válik. A lovaglás veszélyes sport, és nem csak mentálisan, de fizikailag, sőt, érzelmileg is felkészültséget igényel egy-egy nagyobb iramban való feladat, vagy akár tereplovaglás, ugratás. 

Csoportok:

Kezdő osztály:
Belépési szint: Gyerekeknél olyan életkor/érettség, ahol már képesek koncentrálni a tanulásra, illetve kisebb lovak körüli feladatokat már felelősséggel tudnak ellátni (pl.: szerszámok ki és bepakolása, kötőfékezés, lópucolásban való besegítés, trágyaszedés). Lényeg a lelkesedés, figyelem, akarat! 
A kezdő osztályt bárki elkezdheti, aki szeretne megtanulni lovagolni. A tanulási folyamat egyik lényeges eleme a rendszeres gyakorlás, ezt a bérletbe foglalt heti alkalmak biztosítják. 
Természetesen itt is van csoportos foglalkozás, de ha a helyzet úgy kívánja, egyéni futószáras alkalmakra is bontjuk a bérletbe foglalt alkalmakat, hiszen a kezdetek, az alapok lerakása a jövőben folyamatosan visszaköszön. Stabil, helyes, és reflex szintre elsajátított alapok tanulásáról, alap lovas ülésről, lószeretetről, lovak viselkedéséről, alap pucolási ismeretekről lesz szó. 

A Kezdő osztály próbatélelei: kis motivációs tesztekben tehet a lovas tanúbizonyságot megszerzett tudásáról. Ha a lovas úgy érzi, felkészóült a próbatétel valamelyikére, azt bármelyik próbatételre kijelölt alkalmon megszerezheti. 

-Pohárteszt: futószáras ülésgyakorlatok teljesítése lóháton, lépés-ügetés jármódokban, egy pohár folyadékkal a kézben. A vizsga sikeres, ha a pohárban marad a folyadék. 
-Lópucolás: A lovas képessé válik önállóan előkészíteni egy lovat a szerszámozásra. Ismeri a pucoló eszközöket, tudja, mikor melyikre van szükség, azokat helyesen alkalmazza, és képes hatékonyan lepucolni a lovat.
-Szerszámismeret: A lovas ismeri a kantár, nyereg részeit, főbb típusait, képes megkülönböztetni a különböző kantárakat, és már képes a megfelelő szerszámokat kihozni a nyergesből. Ismeri a szerszáok tárolásának módját. 
-Lóvezetés: a lovas képes felkötőfékezni és biztonságosan vezetni a lovat, képes azt szabályosan kikötni.

Tanuló osztály:
Belépési szint: a Kezdő osztály próbatételeinek bemutatása. Stabil alap ülés futószáron lépés-ügetés jármódban, egyensúly könnyed megtalálása és megtartása tanügetésben, könnyű ügetésben és kikönnyítve, magabiztosság jármódváltásokkor. A lovas a négy kezdő vizsga tudását használva, képes a lovat megfelelően és önállóan, saját maga előkészíteni a lovas foglalkozásra (önállóan kötőfékez, kivezeti, kiköti, helyesen lepucolja, helyesen szerszámozza lovát).
Tanuló osztályban a "ló irányítását", azaz a helyes segítségadásokat tanulják a lovasok, és felkészülnek a lovaspályán kívüli, valódi lovas élményekre, illetve tanulnak vágtázni. 

Tanulók próbatételei:
-Vágta pohárteszt: futószáron, vágta jármódban is képesek a kezükben tartott poharat olyan stabilan tartani, hogy abból ne lötyögjön ki a folyadék. 
-Segítségadások: a lovas képes lovát önállóan ellovagolva, szlalomokkal és irányváltásokkal teli kispályát teljesíteni lépés-ügetés jármódban
-Alap ülés teszt: a lovas képes az ügyességi kispályát (sík pályán nyomvonalak követése, szlalomok, irányváltások) csak az ülésével, lábszárai használata nélkül ellovagolni, és képes így jármódot váltani (lépés-állj-lépés)
-Kommunikáció a lóval (földről): a lovas képes a ló testbeszédét olvasni, valamint képes a lovat földről, szabadon mozgatni (karámban, szabad lovat képes elindítani, megállítani, irányba terelni, lépés-ügetés-vágta jármódokban megindítani, azokból felvenni).

Haladó osztály:
Belépési szint: A Kezdő és Tanuló osztály elvégzézéséhez szükséges próbatételi szintek. A Haladó lovas képes önállóan előkészíteni lovát, és felkészült a tereplovaglásra, ülése stabil, alap segítségadásokat ismeri, segítségei helyesek, lóval való kommunikációja tiszta, lovát képes "uralni".
Haladó osztályban sok tereplovaglás, alap idomító gyakorlatok tanulása (combra való engedés, váll és far terelés, szárra állítás, felvételek, kitartó segítségadás és engedés), cavalettizés, kisebb ugrások, ügyességi feladatok elasjátítása a cél. 
 

Haladó próbatételek:
-Oldalazás teszt: rúd fölött átléptetni a lovat combravaló engedéssel, vagy féloldalazással, csípő és vállkontroll ismerete.
-Vágtabeugratás teszt: csak az ülésre, lábszárak használata nélkül
-Felvétel teszt: a ló súlypontjának rendezése, üléssel, szárakkal. Álljban, átmenetekben és átmenetek nélkül, a jármód tartásában bemutatva.
-Futószáras próba: a ló kimozgatása, jármódváltások és jármódtartás futószáron.
-Terep próba: meredeken mászatás és ereszkedés, többi lótól és lovastól önállóan ellovagolva

Versenyfelkészítés, további lehetőségek:
A Lovasudvar lovasainak lehetőségük van a Lovasudvarban is gyakorolt lovas szakágak megismerésére, a szakágak kipróbálására, versenyzési lehetőségre is, akár a Lovasudvar lovain, a csapat tagjaként. 
A kitartó, tehetséges lovasok a későbbiekben megismerkednek a lovak hajlításával, vállat be, farat be, piruett és féloldalazás gyakorlatokkal, díjlovas és kisebb ugrófeladatokkal is. Lehetőségük van a földről, vezetőszárral vagy kantárral végezhető idomító feladatok elsajátítására, magasabb szintű futószárazás tanulására, tanulhatnak szabadidomítást, és részt vehetnek vendégedzők edzésein. A Lovasudvar legfőbb versenyiránya a hanzánkban most honosodó Working Equitation szakág, azaz "munkalovaglás". Több lovunk is ismeri az akadályokat, saját gyakorlópálya is készülőben van, felkészítő edzőtáborokra rendszeresen járunk. Kiváló motiváció, nagyon jó csapatban, és talán az egyik legjobb mérce és megmérettetés ló-lovas részére.

A lovasiskola tagság számos előnnyel jár:

 • Akár 50%-os kedvezmény a lovasoktatás/edzés árából 
 • Közösséghez tartozni, közösen tanulni, alkotni
 • A Lovasudvar olyan lesz számodra, mintha hazajárnál: a lovas otthonod
 • Lovas kirándulásokon való részvétel, lovardalátogatásos kirándulások
 • Vendégoktatók, vendégelőadók színesítik a tanulást
 • Teljes körű lovas ismereteket lehet szerezni
 • A Lovasudvar szakmai rendezvényein ingyenes részvétel
 • Kedvezméynes árú, "belsős" nyári táborok
 • Edzőtábor haladóknak
 • Ittalvási lehetőség
 • Testvérkedvezmény (5%, 10%)
 • Bepillantás a lókiképzésbe, csikók nevelésébe, elindításába
 • Bepillantás az állatorvosi rutinmunkákba
 • A tanulók megtanulhatják a lótartáshoz szükséges tudnivalókat 
 • Versenylehetőség a Working Equitation és Huculösvény szakágakban
 • További fejlődési lehetőség a klasszikus lókiképzés, akadémista lókiképzés irányban
 • Felkészítés és gyakorlati ismeretek saját ló tartására
 • A lehető legsokoldalúbb lovasoktatás
 • Csapatos lovasjátékok
 • Tudásodról, felkészültségedről kis vizsgákon adhatsz számot
 • A tagoknak Lovasudvaros egyedi póló, pulóver is készül
 • Kedvezmény, segítség lovasfelszerelés vásárlásához